Jaarboek gerechtelijk jaar 2022-2023

Inleiding

Op 13 juni liep het Auditorium van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten goed vol voor de Algemene Vergadering van Balie Brussel. Stafhouder Bernard Derveaux bijzonder opgezet dat deze jaarlijkse vergadering nog eens live kon plaatshebben, nadat de drie voorgaande jaren deze vergadering digitaal werd georganiseerd.

In een ‘korte’ toespraak nam hij uitgebreid de tijd om iedereen te bedanken, die zich het afgelopen jaar had ingezet voor een goede werking van de raad van de Orde. En uiteraard blikte hij ook uitvoerig terug op de verwezenlijkingen. In het tweede deel van dit jaarboek kunt u de toespraak nog eens herbekijken of herlezen.

Maar neem eerst even de tijd om deze aftermovie van de Algemene Vergadering te bekijken en in de sfeer te komen van deze toch wel feestelijke algemene vergadering, waarop de stafhouder met gepaste trots het nieuwe logo van Balie Brussel mocht voorstellen.

In dit eerste deel van het jaarboek geven we u tevens een aantal beeld- en tekstverslagen over enkele markante activiteiten van Balie Brussel.

In het tweede gedeelte van dit jaarboek kunt u de resultaten van de verkiezing nog eens nakijken. De secretaris van de Raad komt uitgebreid aan het woord met een overzicht van de activiteiten van de Raad tijdens dit gerechtelijk jaar 2022-2023 en de penningmeester geeft verslag over de jaarcijfers. Verder ook nog een korte video waarin de huidige stafhouder de versgekozen vicestafhouder Frank Judo interviewt. En ten slotte een woord van dank aan de uittredende raadsleden.